Hľadáte pokročilé technické riešenia?

Inteligentné technológie

Technické aplikácie pre oblasti energetických sietí, moderných budov a mestských riešení, inteligentnej dopravy v mestách, metropolách, medzimestských oblastiach a regiónoch.

Nedeštruktívne testovanie

Meranie a detekcia charakteristická neinvazívnymi a bezkontaktnými zariadeniami.

Dynamické váženie

Dynamické váženie v doprave s identifikáciou nadlimitého vozidla vrátane stanovenia jednotlivých dopravných údajov a tiež údajov o dopravnom prúde.

Inteligentné dopravné systémy

Dopravné monitorovacie a riadiace systémy prepojené prostredníctvom telekomunikačných sietí s cestami a diaľnicami pre zvýšenie ich úrovne a aby ich prevádzka bola efektívnejšia a bezpečnejšia.