Referencie

Inteligentné technológie

Príprava a realizácia projektov a aplikácií inteligentných miest v oblastiach parkovanie, autobusová doprava, inteligentné budovy, tepelné čerpadlá a bezpečnostný dohľad  

Nedeštruktívne testovanie (NDT)

Nedeštruktívne testovacie metódy, merania fyzikálnych dynamických parametrov a interakcií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky, zviditeľňovanie teplotných polí, vibrácií, deformácií, optické a laserové technológie  

Dynamické váženie

Príprava a realizácia sietí sčítačov dopravy, detektorov pohybujúcich sa motorových vozidiel, systémov pre dynamické váženie a vážnic motorových vozidiel, klasifikácia dopravného prúdu, implementácie inteligentných dopravných systémov v technologických celkoch  

Inteligentné dopravné systémy (IDS)

Príprava a realizácia informačného systému diaľnice, jeho vybavenie zariadením a technológiou, prepojenie jednotlivých úsekov, príprava a realizácia informačného systému diaľnice v koordinácii s riadiacim systémom tunela, príprava diela, zmluvy, jeho realizácia, koordinácia realizácie  

Veda, výskum a vývoj

Publikácie

Nové monitorovacie signálne technológie a zariadenia v doprave. Prehľad a výber dopravných technológií a charakteristika a teoretické princípy. Publikované v 4 jazykoch, 4200 strán, 35 medzinárodných autorov

Projekty

Tvorba a príprava technických a vedecko-výskumných projektov po stránke vecnej náplne, cieľov projektu, odborná garancia projektu, zabezpečenie vzťahov s partnermi, riešenie projektových vzťahov, riadenie rizík projektu, komunikácia s agentúrou obstarávateľa, príprava zmluvy, realizácia projektu, riadenie realizačných tímov  

Konkrétnejšie informácie na osobné požiadanie